Działalność społeczna i charytatywna

Od kilku lat zaangażowałam się w działania  na rzecz poprawy standardów rehabilitacji dzieci w Polsce, w związku z powyższym kieruję swoje działania do licznych instytucji odpowiedzialnych za los małych pacjentów , które mają na celu poprawę organizacji opieki medycznej i zapewnieniu odpowiednich środków finansowych na ten cel. Część z moich działań zakończyło się już sukcesem.

 Artykuł w Dzienniku Bałtyckim pt” Nie mają za co ratować dzieci”  z dnia 10.11.2014

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3635524,sopot-oddzial-rehabilitacji-nie-ma-pieniedzy-na-ratowanie-dzieci,id,t.html

Podziękowania Rzecznika Praw Dziecka za zaangażowanie w poprawę finansowania i dostępności rehabilitacji dla dzieci w Polsce:

Jeśli jako rodzice jesteście Państwo w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, a wasze dziecko ma problemy zdrowotne , w których mogę pomóc, chętnie udzielę bezpłatnej konsultacji po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście ze mną.