Wykształcenie

Dr Agata Deja

Jestem lekarzem, specjalistą rehabilitacji medycznej. Ukończyłam studia na wydziale lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po studiach rozpoczęłam pracę w Katedrze Rehabilitacji GUMed pod kierownictwem Prof. Kazimierza Szawłowskiego, gdzie pracowałam jako asystent , a później adiunkt do 2006 roku. Uczenie studentów medycyny i fizjoterapii, badania naukowe i leczenie pacjentów  stało się od tego czasu moją codzienną praktyką.  Jestem promotorem lub recenzentem kilkunastu prac licencjackich i  magisterskich. Tam również rozpoczęłam swoją przygodę z praca naukową koncentrując się głównie na badaniach skuteczności rehabilitacji u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i nerwów obwodowych ( zobacz zakładkę Publikacje naukowe)

W 2000 roku obroniłam tytuł doktora nauk medycznych po przedstawieniu pracy dotyczącej rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

W 2001 roku zdałam z wyróżnieniem egzamin II °z rehabilitacji medycznej , uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie medycyny.

W 2007 roku ukończyłam podyplomowe studia „Zarządzanie w ochronie zdrowia”

Ponieważ swoja praktykę opieram na rzetelnej,  nowoczesnej wiedzy medycznej  nieustannie się kształcę i wprowadzam poznane metody terapii do pracy z dziećmi. Byłam uczestnikiem szeregu polskich i międzynarodowych kursów i kongresów medycznych, których dyplomy ukończenia zobaczyć można w zakładce Certyfikaty.